Regulamin księgarni

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

Księgarnia Wydawnictwa Flow, działająca pod adresem https://wydawnictwoflow.pl, jest platformą prowadzoną przez firmę:

Wydawnictwo Flow Seweryn & Witkiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Metalowców 13/B1/104, 41-500 Chorzów

NIP: 6272785863, REGON: 525923942

 

1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://wydawnictwoflow.pl
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Wydawnictwem Flow Seweryn & Witkiewicz Sp. z o.o. (zwanym dalej Wydawnictwo) jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie, oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 5. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail.
 6. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 7. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto na stronie wydawnictwoflow.pl.
 8. Jeżeli Klient posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.

 

2. Ceny produktów

 1. Ceny na stronie wydawnictwoflow.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny znajdujące się przy każdej książce nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie wydawnictwoflow.pl w chwili składania zamówienia przez klienta, dodatkowo potwierdzona w koszyku. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

 

3. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

 1. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych, realizowanych przez Autopay.
 2. Przelewem bankowym na konto: 56 1140 2004 0000 3602 8398 0529.
 3. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Wydawnictwo zapłaty za zamówienie.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 6. Akceptowane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

4. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień.
 2. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej.
 3. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
 4. W przypadku nieodebrania prawidłowo wysłanej przesyłki kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów zwrotu i ponownej wysyłki zamówienia.
 5. Jeśli płatność za zakupy nie zostanie zrealizowana, Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o innej możliwości dokonania płatności. W przypadku braku odpowiedzi, zamówienie zostanie anulowane po 30 dniach od próby podjęcia kontaktu przez Wydawnictwo.

 

5. Warunki reklamacji

 1. Wydawnictwo zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówiony produkt bez wad fizycznych zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.
 2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się poprzez e-mail wysłany na adres: biuro@wydawnictwoflow.pl
 3. Wydawnictwo w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji klienta.
 4. Warunki rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwej książki na adres:
        Wydawnictwo Flow
        ul. Metalowców 13/B1/104
        41-500 Chorzów

z dopiskiem „reklamacja”.

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta Wydawnictwo wymieni klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu) klient ma prawo odstąpić od umowy, a Wydawnictwo zwróci klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni roboczych.
 2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony klientowi przez Wydawnictwo przelewem na rachunek bankowy podany przez klienta.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku gdy klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wydawnictwo nie jest zobowiązane do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Wydawnictwo).
 2. W celu odstąpienia od umowy klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres:
           Wydawnictwo Flow
           ul. Metalowców 13/B1/104
           41-500 Chorzów

z dopiskiem „zwrot”.

 1. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wydawnictwo prześle klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 3. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym wypadku prawo do odstąpienia od umowy klientowi nie przysługuje.
 7. Wydawnictwo informuje, że w przypadku zamówień pakietów w promocyjnej cenie w przypadku zwrotu części towarów rabat zostaje anulowany.

 

7. Dane osobowe

 1. Rejestrując się na stronie wydawnictwoflow.pl klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Obecność towarów na stronie wydawnictwoflow.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl